Редакция алқасы

Редакция алқасының мақсаты

Редакция алқасының рөлі – редакторға кеңес беру және қолдау. Функцияларға мыналар кіруі мүмкін:

 • өзекті және басым тақырыптарды анықтау және журналдың шығарылымын басқару бойынша кеңестер беру;
 • өткен тақырыптар бойынша пікірлер білдіру және тақырып, авторлар бойынша ұсыныстар беру;
 • мерзімді мақалалар мен басқа да қысқа мақалалар дайындау арқылы мазмұнды қамтамасыз ету;
 • әлеуетті авторларды қарастыру;
 • сараптама, сондай-ақ олардың арасында қайшылық туындаған жағдайда сараптама жүргізу;
 • редакторлардың қатысуы үшін тиісті конференцияларды анықтайды;
 • журналды авторларға, оқырмандарға және жазылушыларға жіберу және әріптестерін мақалаларды жариялауға шақыру;
 • жаңа авторлар мен жарияланымдарды шақыру.

Бас редактор

Белощицкий Андрей Александрович – техника ғылымдарының докторы, профессор (Scopus h-index: 13).

Жауапты редактор

Амиргалиев Бейбут Еділханұлы – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (Scopus h-index: 6).

Редакция алқасы

Astana IT University

 • Ахмед-Заки Дархан – ректор, техника ғылымдарының докторы, профессор (Scopus h-index: 4).
 • Өмірбаев Серік – экономика ғылымдарының докторы, Бірінші проректор (Scopus h-index: 7).
 • Лебедев Данил – цифрландыру бойынша проректор, PhD.
 • Кумалаков Болатжан — PhD Информатика, Қауымдастырылған профессор, Декан (Scopus h-index: 2).
 • Еділхан Дидар – компьютерлік жабдықтау және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша PhD, Қауымдастырылған профессор (Scopus h-index: 5).
 • Нефтисов Александр – PhD электр энергетикасы, қауымдастырылған профессор, «Индустрия 4.0» ғылыми-инновациялық орталығының директоры (Scopus h-index: 5).

Қазақстан университеттері мен ғылыми-зерттеу институттары

 • Калимолдаев Максат – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, ҚР ҰРА-ның академигі, ХАА, Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының академигі (Scopus h-index: 8).
 • Ускенбаева Раиса – техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті (Scopus h-index: 8).
 • Амиргалиев Еділхан – техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, ХАА, жасанды интеллект және робототехника зертханасының меңгерушісі, Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының академигі (Scopus h-index: 12).
 • Мұхатаев Айдос – п.ғ.к., доцент, «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы» ШЖҚ РМК директоры (Scopus h-index: 1).
 • Бердышев Абдумаувлен – профессор, физика-математика ғылымдарының докторы, ХАА (Scopus h-index: 10).
 • Тусупов Джамалбек – профессор, физика-математика ғылымдарының докторы, ақпараттық жүйелер кафедрасының меңгерушісі, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ (Scopus h-index: 4).
 • Маткаримов Бахыт – профессор, техника ғылымдарының докторы, Назарбаев Университеті (Scopus h-index: 12).
 • Мамырбаев Оркен – PhD, ХАА академигі, Ақпараттық және есептеу технологиялары институты бас директордың орынбасары (Scopus h-index: 5).
 • Мухамедиев Равиль – профессор, техника ғылымдарының докторы, Сәтпаев университеті (Scopus h-index: 6).
 • Урмашев Байдаулет – ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, PhD докторы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Scopus h-index: 3).

Шетел ғалымдары

 • Alexander Kuchansky – Ақпараттық жүйелер және технологиялар кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы, Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университеті, Украина (Scopus h-index: 13).
 • Andreas Pester – Математика және математикалық модельдеу профессоры, The British University in Egypt (Scopus h-index: 8).
 • Carsten Wolff – техника ғылымдарының докторы, профессор, Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Германия (Scopus h-index: 7).
 • Frederic Mallet – профессор, PhD, Université Côte d’Azur, Франция (Scopus h-index: 16).
 • Gogunskii Viktor – техника ғылымдарының докторы, профессор, Одесса ұлттық политехникалық университетінің Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін басқару жүйелері кафедрасының меңгерушісі, Украина (Scopus h-index: 9).
 • Igbal Babayev – техника ғылымдарының докторы, профессор, Әзірбайжан Республикасы Мемлекеттік кеден комитеті төрағасының орынбасары (Scopus h-index: 2).
 • Karsten Henke – профессор, медиа және коммуникациялық ғылымдар институты, техника ғылымдарының докторы, Ильменау техникалық университеті, Германия (Scopus h-index: 12).
 • Lakatos Janos – Химия институтының қауымдастырылған профессоры, экономика ғылымдарының докторы, Венгрия.
 • Lynn Crawford – профессор, Сидней университетінің Жобаларды басқару бағдарламасының директоры, Австралия, Крэнфилд университетінің басқару мектебінің (Ұлыбритания) шақырылған профессоры және Бонд университетінің адъюнкт-профессоры (Scopus h-index: 15).
 • Maria João Lino Silva Gomes – IPG азаматтық құрылыс кафедрасының профессоры, Гуарда политехникалық институты, Португалия.
 • Sergiy Bushuyev –Жобаларды басқару бөлімінің бастығы, D.Sc , Киев ұлттық құрылыс және сәулет университетінің профессоры, Украина (Scopus h-index: 9).
 • Tanaka Hiroshi – Киев ұлттық құрылыс және сәулет университетінің құрметті профессоры, JPMF негізін қалаушы және президенті, GPMF ұйымдастыру комитетінің мүшесі, AIPM (Австралия), SOVNET, PMCC, PMP мүшесі, Жапония, Украина.
 • Ulman Milos – қауымдастырылған профессор, Чех жаратылыстану ғылымдары университетінің Ақпараттық технологиялар кафедрасы, Чех Республикасы (Scopus h-index: 5).
 • Valeriy Bykov  техника ғылымдарының докторы, профессор, Украина Ұлттық Педагогикалық Ғылымдар Академиясының академигі, Украина ҰҒА Ақпараттық технологиялар және оқыту құралдары институтының директоры (Scopus h-index: 4).

Құрметті әріптестер!

Егер сіз сайтта өтініш формасын немесе жауап хатпен редакция тобына немесе шолушы қатарына кіру туралы сұрау салсаңыз. Барлық сұраулар сіздің ғылыми қызығушылықтарыңызға және сіз берген мәліметтерге сәйкес қарастырылады.

Редакциялық кеңестің және ғылыми жарияланымның шолушы жұмысы, сараптамалық қызметтің бір түрі ретінде, ғылыми қоғамдастықта жоғары бағаланатынын атап өткіміз келеді. Қызығушылық танытқаныңыз үшін рахмет және жұмысыңызға сәттілік тілейміз!

«Scientific Journal of Astana IT University» редакциялық алқасы

Редакцияға тіркеу формасы