Ғылыми басылым саясаты

Тегін қолжетімділік саясаты және мұрағаттау

Жариялауға қабылданған барлық мақалалар журналдың веб-сайтында, Open Journal Systems жүйесінде және индекстелген мәліметтер базасында орналастырылған.

Бұл журнал LOCKSS жүйесін осы жүйеге қатысатын кітапханалар арасында таратылған Мұрағат жүйесін құру үшін пайдаланады және сол кітапханаларға сақтау және қалпына келтіру мақсатында тұрақты журнал мұрағаттарын құруға мүмкіндік береді.

Нөмірлер мұрағаты ақысыз негізде ашық қол жетімді.

Авторлық құқық саясаты

Scientific Journal of Astana IT University -ашық қолжетімді журнал.  Бұл Creative Commons авторлық құқық лицензиясының шарттарына сәйкес мақалаларды оқуға, жүктеуге, көшіруге, таратуға, басып шығаруға және олардың толық мәтіндеріне сілтеме жасауға болатындығын білдіреді.

Журналдағы мақалалар СС BY-NC-ND лицензиясының шарттары негізінде жарияланады.

Осы журналда қолжазбаны жариялайтын авторлар келесі шарттармен келіседі:

  • Авторлар өз жұмыстарының авторлық құқығын өздеріне қалдырады және Creative Commons Attribution License лицензиясының шарттарына сәйкес журналға бірінші жариялау құқығын береді, бұл жарияланған жұмысты түпнұсқа жұмысына және осы журналдағы жұмыстың алғашқы жарияланымына міндетті түрде сілтеме жасай отырып, еркін таратуға мүмкіндік береді.
  • Авторлар жұмыстың осы журналда алғашқы жарияланымына сілтеме болған жағдайда, мақаланы осы журналда жариялаған түрінде таратуға тәуелсіз қосымша келісімдер жасасуға (мысалы, жұмысты мекеменің электрондық репозиторийіне орналастыруға немесе монографияның бір бөлігі ретінде жариялауға) құқылы.

Рецензиялау

Рецензиялау процесі

Барлық қолжазбаларды редакциялық алқа олардың ғылыми басылымның тақырыбы мен талаптарына сәйкестігін бағалау үшін бастапқы тексеруден өткізеді. Редакциялық алқа шешімінен кейін қолжазбалар рецензиялауға жіберіледі.

Бұл журналда екі жақты соқыр рецензиялау қолданылады, яғни рецензент пен автордың жеке тұлғалары рецензиялау процесінде бір-бірінен жасырылады. Қолжазбаларды жіберудің барлық бағыттары бойынша тиісті салада жұмыс істейтін кемінде екі тәуелсіз сарапшы рецензиялаудан өтеді. Рецензентті таңдау рецензиялау процесі үшін өте маңызды және редакциялық алқа мүшелері тиісті рецензенттерді таңдауға жауап береді. Оларды таңдау көптеген факторларға, соның ішінде тәжірибеге, нақты ұсыныстарға және алдыңғы тәжірибеге негізделген.

Егер сіздің мақалаңыз рецензиялауға жіберілсе, сіздің қатысушы редакторыңыз немесе шақырылған редактор Сіздің жұмысыңызға шолу жасау үшін тақырып бойынша танымал сарапшыларды таңдайды. Редакторлар рецензенттердің пікірлерін бағалайды және қолжазбаны қабылдау немесе қабылдамау туралы түпкілікті шешім қабылдаған редакция алқасының мүшесіне ұсыныстар береді.

Рецензиялаудың негізгі мақсаты-редакторға журналдың редакциялық өлшемдеріне сәйкес келетін әділ, фактілерге негізделген шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну. Рецензенттің жазбалары авторларға мақаланы жариялауға қабылдау үшін өңдеуге көмектесуі керек.

Рецензенттің міндеттері

Алынған кез келген қолжазбалар құпия құжаттар ретінде қаралуы тиіс. Рецензенттер құжат туралы шолуды немесе ақпаратты ешкіммен бөліспеуі немесе редактордың рұқсатынсыз авторлармен тікелей байланыспауы қажет.

Кейбір редакторлар әріптестерімен талқылауды немесе бірлескен шолу шараларын қолдайды, бірақ алдымен шолушылар құпиялылықты сақтау және қатысушылардың тиісті баға алуы үшін редактормен талқылауы керек.

Ұсынылған қолжазбада жарияланбаған материалдар автордың айқын жазбаша келісімінсіз рецензенттің жеке зерттеуінде пайдаланылмауы тиіс. Алқалы шолу барысында алынған құпия ақпарат немесе идеялар құпия сипатта болуға және жеке мақсаттарда пайдаланылмауға тиіс.

Рецензенттер COPE рецензенттеріне арналған этикалық нұсқаулық қағидаларын ұстануы керек.

Мүдделер қақтығысы

Редакторлар, авторлар және рецензенттер олардың деректерді объективті ұсыну немесе тексеру қабілетіне әсер етуі мүмкін мүдделерді анықтауға жауапты. Оларға тиісті қаржылық (мысалы, патенттерге ие болу, акцияларға ие болу, кеңес беру, спикерлердің ақысы), жеке, саяси, зияткерлік немесе діни мүдделер жатады. Авторлардың мүдделер қақтығысы (немесе мүдделер қақтығысының болмауын сипаттайтын ақпарат) олар жарияланатын мазмұнға тікелей немесе жанама түрде қатысты болған кезде және олар маңызды болған кезде жариялануға тиіс.

Журналдың жауапты редакторы қолжазбаны жариялау процесінің барлық қатысушыларынан мүдделер қақтығысын жариялауды талап етуі керек.

Ғылыми редактор, редакция алқасының мүшесі және рецензенттер редакциялық алқаның шешіміне қандай да бір түрде әсер етуі мүмкін ықтимал мүдделер қақтығысы туралы хабарлауы қажет. Редакциялық алқа мүшелері қолжазба авторларының зерттеу нәтижелеріне қатысты қандай да бір бәсекелестік қарым-қатынаста болса немесе басқа да мүдделер қайшылығы болса, қолжазбаны қараудан бас тартуы қажет.

Қолжазбаны журналға жариялауға ұсынған кезде автор(лар) қолжазбаның мазмұны зерттеуді қаржыландырудың барлық көздерін көрсететінін мәлімдейді; сондай-ақ ұсынылған қолжазбаға қатысты мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін қандай коммерциялық, қаржылық, жеке немесе кәсіби факторлар бар екенін көрсетеді. Автор(лар) ілеспе хатта, егер мүдделер қайшылығы болса, олардың пікірінше, қолжазбасын объективті бағалай алмайтын ғалымдарды көрсете алады.

Рецензент қолжазбаға қатысты авторлардың ешқайсысымен бәсекелестіктен, ынтымақтастықтан немесе басқа қарым-қатынастардан туындайтын мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін қолжазбаларды қарастырмауы қажет.

Барлық мүдделі тараптар, мүмкіндігінше, жариялаудың барлық кезеңдерінде кез келген өзгерістерде мүдделер қақтығысын болдырмауы керек. Қандай да бір мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, бұл қақтығысты анықтаған тұлға дереу редакцияны хабардар етуге міндетті.

Басылым этикасы

«Scientific Journal of Astana IT University» ғылыми журналының редакциялық алқасы ғылыми жарияланымдар этикасы жөніндегі комитеттің (Committee on Publication Ethics (COPE) ұсынымдарында көрсетілген, халықаралық қоғамдастық қабылдаған жариялау этикасының қағидаттарын ұстанады, сондай-ақ беделді халықаралық және қазақстандық журналдар мен баспалардың құнды тәжірибесін ескереді (журналдың жариялау этикасы мен саясаты).

Плагиат

«Scientific Journal of Astana IT University» журналының редакциялық алқасы StrikePlagiarism және Ithenticate (Turnitin) лицензиялық жүйелерінің көмегімен мақаланың міндетті түрде түпнұсқалығын тексереді. Ғылыми мақалалар мәтінінің түпнұсқалығы 80% және одан жоғары болуы керек. Плагиат анықталған жағдайда редакция COPE ережелеріне сәйкес әрекет етеді.