Авторға нұсқаулық

Ғылыми жұмыстарды қабылдау ережелері

Автор жазған мақаласының толықтай түпнұсқа туынды екеніне көз жеткізу керек, мақалаға басқа авторлардың қосылған ғылыми еңбектеріне немесе сөздеріне сілтеме жасалуы керек. Кез-келген формадағы плагиат этикалық емес мінез-құлық болып табылады және қолайсыз болып саналады.

Бір мақаланы бір уақытта бірнеше журналға жіберу этикалық емес мінез-құлық болып табылады және қолайсыз болып саналады. Автор мағынасы  және зерттеуі бір болып табылатын жазылған мақаланы, бір жыл ішінде бірнеше ғылыми журналдарға жариялай алмайды.

Бірлескен авторлық зерттеу тұжырымдамасына айтарлықтай үлес қосқан тұлғалармен шектелуі керек.

Автор мақала жазуға үлес қосқан бірлескен авторларды жарияланым туралы хабарлау керек, және бірлескен авторлар жариялауға ұсынылған мақаланың соңғы нұсқасын бекіту керек. Жазылған мақалаға барлық авторлар бірдей жауапкершілікте болады.

Open Journal Systems жүйесі арқылы қолжазбаны жіберу

Журналда жариялауға арналған мақалалар Open Journal Systems онлайн жүйесі арқылы қабылданады.

Мақаланы жүйе арқылы беру үшін авторлар материалдарды жібермес бұрын тіркеліп, жеке жазба парақшасын ашуы керек, немесе егер авторлар тіркелген болса, өзінің жеке кабинетіне кіріп, бес қадамнан тұратын қолжазба жіберу процесін бастай алады.

Мақаланы жіберуге дайындаудың бақылау тізімі

Мақала жіберу процесінің кезеңдерінің бірі ретінде авторлар мақалаларының келесі тармақтарға сәйкестігін тексеруі керек, егер олар осы талаптарға сәйкес келмесе, мақалалар авторларға қайтарылуы мүмкін.

  • Бұл мақала бұрын жарияланбаған, сонымен қатар басқа журналдарға жариялау үшін ұсынылмаған.
  • Жіберілген мақала файлы OpenOffice, Microsoft Word, RTF немесе WordPerfect құжат форматында ұсынылған.
  • Мүмкіндігінше пайдаланылған әдебиет көздері үшін толық Интернет сілтемелері (URL) берілген.
  • Мәтін бір жоларалық интервалмен терілген; 12 тармақты қаріп кеглі пайдаланылады; бөлектеу үшін астын сызу емес, курсив қолданылады (интернет-сілтемелерді қоспағанда); барлық суреттер, графиктер мен кестелер құжаттың соңында емес, мәтіндегі тиісті орындарда орналасқан.
  • Мәтін «журнал туралы» бетте орналасқан авторларға арналған нұсқаулықта сипатталған стилистикалық және библиографиялық талаптарға сәйкес келеді.
  • Құжаттың талаптары соқыр шолуды қамтамасыз етіуі қажет.

Төмендегі үлгіні пайдалану немесе нұсқауларды орындау құжатыңызды өңдеуге көмектеседі. Біздің мақсатымыз – мақаланың тақырыбын, авторларын, рефераттарын және пайдаланылған әдебиеттер тізімін басылымда толық және дұрыс жариялануына мүмкіндік беру.

«Scientific Journal of Astana IT University» ғылыми журналының авторларына арналған мақалалардың техникалық жобалау талаптары