Мухамедиев Равиль

ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтының бас ғылыми қызметкері, Сәтбаев атындағы университеттің профессоры, техника ғылымдарының докторы.

Scopus: link h-index: 10

Web of Science: link h-index: 7

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3727-043X

Ғылыми қызығушылықтары: Құрылымдық денсаулық мониторингі; Құрылыс инжинирингі; Киберфизикалық жүйе; Тақырыптық үлгі; Дирихле; Мәтіннің классификациясы.

Таңдалған басылымдар:

  1. Mukhamediev, R.I., Symagulov, A., Kuchin, Y., Bastaubayeva, S., Tabynbaeva, L. Review of some applications of unmanned aerial vehicles technology in the resource-rich country.  Applied Sciences (Switzerland)this link is disabled, 2021, 11(21), 10171.
  2. Yakunin, K., Mukhamediev, R.I., Yelis, M., Rabcan, J., Margulan, A. Reflection of the COVID-19 pandemic in mass media.  International Conference on Information and Digital Technologies 2021, IDT 2021this link is disabled, 2021, стр. 260–263, 9497572.
  3. Mukhamediev, R.I., Assanov, I., Yelis, M., Tabynbayeva, L., Sedlacek, P. Rapid bibliometric analysis in deep learning domain. International Conference on Information and Digital Technologies 2021, IDT 2021this link is disabled, 2021, стр. 206–211, 9497591.
  4. Mukhamediev, R.I., Symagulov, A., Kuchin, Y., Yakunin, K., Yelis, M. From classical machine learning to deep neural networks: A simplified scientometric review. Applied Sciences (Switzerland)this link is disabled, 2021, 11(12), 5541.
  5. Yakunin, K., Kalimoldayev, M., Mukhamediev, R.I., Meirambekkyzy, Z., Abdurazakov, A. Kaznewsdataset: Single country overall digital mass media publication corpus. Datathis link is disabled, 2021, 6(3), 31.
  6. Yakunin, K., Mukhamediev, R., Kuchin, Y., Buldybayev, T., Murzakhmetov, S. Classification of negative publication in mass media using topic modeling. Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2021, 1727(1), 012019.  
  7. Mukhamediev, R.I., Yakunin, K., Mussabayev, R., Murzakhmetov, S., Yelis, M. Classification of negative information on socially significant topics in mass media. Symmetrythis link is disabled, 2020, 12(12), стр. 1–23, 1945.
  8. Yakunin, K., Mukhamediev, R., Mussabayev, R., Yunussov, R., Ospanova, U. Mass Media Evaluation Using Topic Modelling. Communications in Computer and Information Sciencethis link is disabled, 2020, 1242, стр. 165–178.