Авторға нұсқаулық

Қолжазбаны «Scientific Journal of Astana IT University» жіберуге дайындағаныңыз үшін рахмет. Төмендегі үлгіні пайдалану немесе нұсқауларды орындау құжатыңызды өңдеуге көмектеседі. Біздің мақсатымыз – мақаланың тақырыбын, авторларын, рефераттарын және пайдаланылған әдебиеттер тізімін басылымда орналасуының дәл тіркеу.

«Scientific Journal of Astana IT University» ғылыми журналының авторларына арналған мақалалардың техникалық жобалау талаптары